Livscoachning

Anna ZachriOrs

Your

Life coach
LIVSCOACHNING


I livscoachningen utgår jag ifrån frågeställningar för att ge dig möjligheten till nya infallsvinklar och insikter.


Hur vill du leva ditt liv?


Jag brinner för förändringsarbete och ser mig som en hjälp till självhjälp.


Har du fastnat i ditt livsmönster eller något beteende?

Åt vilket håll är du på väg att gå?


När du följer din väg och lyssnar till ditt inre kommer du må bättre, känna en större tillfredsställelse och uppleva en djupare meningsfullhet i ditt liv.


Vad är du nöjd med i ditt liv?

Varför?

Hur påverkar det dig?


Vad är du missnöjd med i ditt liv?

Varför?

Hur påverkar det dig?

Varför förändrar du inte det du inte är nöjd med i ditt liv?


Vill du ha hjälp med att förändra det du är missnöjd med i ditt liv?


Jag vill hjälpa dig att finna vägen till ett bättre mående och ett meningsfullt liv!

VAD ÄR LIVSCOACHNING?

Livscoachning handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva.

Att stärka individens förmåga att ta ansvar för riktningen i sitt liv. Livscoachen tillhandahåller verktyg och stödjer individen i att hitta sina egna svar och att våga ta nödvändiga steg mot önskad förändring. Det innebär också att frigöra individens fulla potential för att kunna nå de mål och det liv den önskar. Möjligheten för individen att se sammanhang och få nya perspektiv ökar samt ett positivt tänkande stimuleras. Individens mål och intressen står i centrum och individen har själv alla svar på sina utmaningar inom sig.

anna@zachriors.se

All  förändring börjar inom dig själv...