Om mig

Anna ZachriOrs

Din coach i fickan!

 

 

 

OM MIG

 

Certifierad livscoach, KBT-behandlare, pedagog, igångsättare och vanebildare.

 

Större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat med barn och deras familjer i förskolemiljö. Min enorma kunskapstörst och nyfikenhet ledde mig vidare till att läsa socialt behandlingsarbete och kognitiv beteendeterapi. Det var en av de bästa besluten jag har tagit i mitt yrkesliv. Jag hittade konkreta verktyg för personliga förändringsarbeten.

 

Efter år av känslan av att ha varit på fel plats, flertalet sjukskrivningar och fokus på fel saker kände jag äntligen att jag hade hittat rätt spår genom livscoachutbildningen.

När ett hopp tänds, eller när jag märker en ny kraft av förändringens vind hos de jag coachar, känner jag en otrolig tacksamhet över det förtroende och den tillit jag har fått att förvalta. Jag går igång på personligt förändringsarbete och inspireras enormt av att se människor våga ta steget att förändras mot sina mål och drömmar.

 

Att börja något nytt kan upplevas spännande och roligt till en början, men efter en tid uppstår ofta utmaningen att fortsätta och därmed skapa en hållbar vana. Olika hinder på vägen gör det lätt att bryta sitt nya beteende och återgå till det gamla.

Det krävs tid att göra om en beteendeförändring till en vana. Genom coachsamtal, påminnelser, stöd och pepptalk vill jag hjälpa dig att fortsätta göra det du gör ända tills ditt nya beteende har blivit bestående.

 

Jag vill ta rollen att inspirera, utmana, stötta och även väcka nytt hos dig!

 

Är du beredd?

 

Jag arbetar utifrån ICF:s riktlinjer

 

Etik och professionalitet

Förtroende och närhet

Aktivt lyssnande

Direkt kommunikation

Utforma handlingar

Framsteg och ansvarstagande

Coachningöverenskommelse

Coachningnärvaro

Kraftfulla frågor

Skapa medvetenhet

Planera och sätta mål

 

Jag arbetar under fullständig tystnadsplikt!

All förändring börjar inom dig själv...

e-mail: anna@zachriors.se